Συμβουλές Ενοικίασης

logo

Εκτός από το σωστό και δίκαιο μίσθωμα στην ενοικίαση δημιουργούνται διαχρονικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλόμενων όπου επηρεάζονται από πολλά κριτήρια.

Οι ιδιοκτήτες θέλουν έγκαιρη καταβολή του μισθώματος, επαρκή συντήρηση και διατήρηση του ακινήτου σε καλή κατάσταση, σεβασμό των κανονισμών και γενικά διατήρηση καλών σχέσεων γειτονείας.

Όμως επίσης οι μισθωτές έχουν προσδοκίες και αναμένουν να γίνονται σεβαστές. Έξοδα διαμόρφωσης και συντήρησης που αφορούν τον ιδιοκτήτη, κρυφές και υπερβολικές χρεώσεις, εργασίες που μένουν σε εκκρεμότητα ή ακόμα και αιφνίδια αλλαγή ιδιοκτήτη που συχνά τους οδηγεί σε ανάγκη έκτακτης μετοικισης.

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες ενός διαμεσολαβουντα μεσίτη μπορούν να δώσουν αξία στο ακίνητό του ιδιοκτήτη που εκπροσωπούν αλλά και να γλιτώσουν τον μισθωτή που έχουν αναλάβει από ανεπιθύμητες και ξαφνικές εκβάσεις της μισθωτικής του σχέσης.

Εκτός από το σωστό και δίκαιο μίσθωμα στην ενοικίαση δημιουργούνται διαχρονικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλόμενων όπου επηρεάζονται από πολλά κριτήρια.

Οι ιδιοκτήτες θέλουν έγκαιρη καταβολή του μισθώματος, επαρκή συντήρηση και διατήρηση του ακινήτου σε καλή κατάσταση, σεβασμό των κανονισμών και γενικά διατήρηση καλών σχέσεων γειτονείας.

Όμως επίσης οι μισθωτές έχουν προσδοκίες και αναμένουν να γίνονται σεβαστές. Έξοδα διαμόρφωσης και συντήρησης που αφορούν τον ιδιοκτήτη, κρυφές και υπερβολικές χρεώσεις, εργασίες που μένουν σε εκκρεμότητα ή ακόμα και αιφνίδια αλλαγή ιδιοκτήτη που συχνά τους οδηγεί σε ανάγκη έκτακτης μετοικισης.

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες ενός διαμεσολαβουντα μεσίτη μπορούν να δώσουν αξία στο ακίνητό του ιδιοκτήτη που εκπροσωπούν αλλά και να γλιτώσουν τον μισθωτή που έχουν αναλάβει από ανεπιθύμητες και ξαφνικές εκβάσεις της μισθωτικής του σχέσης.

Loading...