Συμβουλές Πώλησης

logo

Τρεις παράγοντες επηρεάζουν την πώληση ακινήτου, διαχρονικά, διεθνώς και κάθε τύπου:

  1. Νομικά ή/και τεχνικά κολλήματα που είτε είναι μη αναστρέψιμα είτε χρειάζονται πολύ χρόνο να επιλυθούν. Έτσι δημιουργούνται λάθος προσδοκίες και οδηγούνται οι συμβαλομενοι σε αντιπαραθέσεις και απογοητεύσεις που συχνά ακυρώνουν την όποια διαφενομενη ή/και επιτευχθείσα συμφωνία. Γι αυτό πρέπει ο τεχνικός και ο νομικός φάκελος του ακινήτου να είναι πλήρης, άρτιος και έτοιμος πριν καν προβληθεί το ακίνητο προς διάθεση. Εμείς μπορούμε για κάθε θέμα του ακινήτου σας, με τους φερέγγυους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, έγκαιρα να σας συμβουλεύσουμε και να σας υποστηρίξουμε κατάλληλα.

  2. Υποτιμημένη ή υπερβάλλουσα προβολή (υπό-προβολή / υπέρ-προβολή) σε δυσλειτουργικά κανάλια με ερασιτεχνικά μέσα και ελλιπής αξιολόγηση σωστών και ώριμων αγοραστών. Αυτή είναι η αποκλειστική ευθύνη ενός αξιολογημένου επαγγελματία που μαζί με την ομάδα των σωστών συνεργατών μπορεί να πετύχει το μέγιστο δυνατό όφελος για τα δικά σας συμφέροντα. Ζητήστε μας να σας παρουσιάσουμε το δικό μας επαγγελματικό πλάνο προσωποποιημένο στις δικές σας απαιτήσεις.

  3. Σωστή και δίκαια αξία διαπραγμάτευσης. Όλα τα ακίνητα έχουν κριτήρια που επηρεάζουν την αξία τους: Η κατασκευή, η κατάσταση, η γειτονιά, η θέα, τα έσοδα, η απόδοση ή ακόμα και η πηγαία ενέργεια που μπορεί να αποπνέει. Αυτά πάντα σε σύγκριση με τα ακίνητα γύρω του. Ο κύριος παράγοντας λοιπόν στην αξιολόγηση κάθε ακινήτου είναι η δυναμική των αγοραστών που καθορίζεται από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Τόσο απλά αλλά και με απόλυτη διαφάνεια και μεθοδικότητα μπορούμε να σας δείξουμε πόσο καθοριστική είναι η σωστή αξιολόγηση των στόχων σας.

Τρεις παράγοντες επηρεάζουν την πώληση ακινήτου, διαχρονικά, διεθνώς και κάθε τύπου:

  1. Νομικά ή/και τεχνικά κολλήματα που είτε είναι μη αναστρέψιμα είτε χρειάζονται πολύ χρόνο να επιλυθούν. Έτσι δημιουργούνται λάθος προσδοκίες και οδηγούνται οι συμβαλομενοι σε αντιπαραθέσεις και απογοητεύσεις που συχνά ακυρώνουν την όποια διαφενομενη ή/και επιτευχθείσα συμφωνία. Γι αυτό πρέπει ο τεχνικός και ο νομικός φάκελος του ακινήτου να είναι πλήρης, άρτιος και έτοιμος πριν καν προβληθεί το ακίνητο προς διάθεση. Εμείς μπορούμε για κάθε θέμα του ακινήτου σας, με τους φερέγγυους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, έγκαιρα να σας συμβουλεύσουμε και να σας υποστηρίξουμε κατάλληλα.

  2. Υποτιμημένη ή υπερβάλλουσα προβολή (υπό-προβολή / υπέρ-προβολή) σε δυσλειτουργικά κανάλια με ερασιτεχνικά μέσα και ελλιπής αξιολόγηση σωστών και ώριμων αγοραστών. Αυτή είναι η αποκλειστική ευθύνη ενός αξιολογημένου επαγγελματία που μαζί με την ομάδα των σωστών συνεργατών μπορεί να πετύχει το μέγιστο δυνατό όφελος για τα δικά σας συμφέροντα. Ζητήστε μας να σας παρουσιάσουμε το δικό μας επαγγελματικό πλάνο προσωποποιημένο στις δικές σας απαιτήσεις.

  3. Σωστή και δίκαια αξία διαπραγμάτευσης. Όλα τα ακίνητα έχουν κριτήρια που επηρεάζουν την αξία τους: Η κατασκευή, η κατάσταση, η γειτονιά, η θέα, τα έσοδα, η απόδοση ή ακόμα και η πηγαία ενέργεια που μπορεί να αποπνέει. Αυτά πάντα σε σύγκριση με τα ακίνητα γύρω του. Ο κύριος παράγοντας λοιπόν στην αξιολόγηση κάθε ακινήτου είναι η δυναμική των αγοραστών που καθορίζεται από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Τόσο απλά αλλά και με απόλυτη διαφάνεια και μεθοδικότητα μπορούμε να σας δείξουμε πόσο καθοριστική είναι η σωστή αξιολόγηση των στόχων σας.
Loading...